Αρχική

Το αλεξήλιο

Το πρόγραμμα «συστήμΑ προβοΛής Έξυπνων ενδείΞεων για την προστασία από την ΗΛΙακή ακτινΟβολία» (ΑΛΕΞΗΛΙΟ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο θα καταγράφει μία σειρά από παραμέτρους σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Με βάση αυτές τις παραμέτρους θα εκτιμάει την προστασία που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κλίμακα δείκτη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Σκοπός του είναι η όσο το δυνατό πιο συνετή έκθεση των χρηστών στην ηλιακή ακτινοβολία. Με τον τρόπο αυτό το ΑΛΕΞΗΛΙΟ θα συμβάλει στην πρόληψη δερματοπαθειών που προκαλούνται από τον ήλιο, αλλά και κυρίως στην πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος.